Informace

1)

Zprostředkovatelská smlouva na prodej nemovitostí naší realitní kanceláří se uzavírá  na dobu 6 měsíců s možností prodloužení.

2)

Provize při prodeji nemovitosti činí zpravidla 2,5 až 4% z uskutečněné prodejní ceny. K této provizi se připočte daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Realitní kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty. Čím je větší hodnota převáděné nemovitosti, tím se provize snižuje.

Provize při pronájmu nemovitosti činí  jeden měsíční nájem. K této provizi se připočte daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

Provize je splatná do 10-ti dnů po připsání kupní ceny, popř. nájmu na účet prodávajícího, popř. pronajímatele.

3)

Při zadání zakázky do naší realitní kanceláře se neplatí žádná záloha. V případě, že v dohodnuté době neprodáme Vaši nemovitost, hradí veškeré náklady spojené s tímto neuskutečněným prodejem( inzerce, foto, prohlídky nemovitosti) kancelář sama.

4)

Nabídku naší kanceláře najdete na internetu dále na :

V Domažlicích najdete naší nabídku dále na vývěskách :

- Msgre. B. Staška 70 (budova pošty)

- vestibul v sídle firmy

 
 
Počítadlo: 28206 unikátních návštěvníků, 46103 návštěv, 586166 hitů