Služby

1)

      Při převodech nemovitostí zajišťuje naše realitní kancelář veškeré právní úkony s tímto spojené. Zajistíme sepsání příslušné smlouvy ( kupní, darovací, směnné apod.) a vklad do Katastru nemovitostí ČR.  Dle povahy případu zajistíme jiné potřebné související úkony ( zástavy, zřízení či zrušení  břemen apod.) Zajišťujeme převody členských práv a povinností ve stavebních a bytových družstvech při převodech družstevních bytů včetně sepsání příslušné smlouvy a návrhu. V případě, že se jedná o převod nemovitosti , která je součástí nabídky naší realitní kanceláře, je tato služba pro našeho klinenta hrazena v rámci sjednané provize, která činí 2,5 až 4% z uskutečněné prodejní ceny. Právní porady v oblasti nemovitostí provádíme pro naše klienty zdarma.

2)

     V rámci realitní činnosti provádíme pro naše klienty porady pro orientaci v cenách nemovitostí. Na vyžádání stanovíme běžnou tržní cenu nemovitosti. Současně zajišťujeme zpracování znaleckých posudků pro převody nemovitostí, popř. pro jiné potřeby ( dědění apod.) akreditovaným soudním znalcem v oboru nemovitostí.

3)

     Při prodeji nemovitostí spolupracujeme s významným bankovním domem v ČR na zajištění profinancování převáděné nemovitosti ( hypoteční úvěr. apod.). Díky dlouhodobé spolupráci s tímto bankovním domem jsme schopni nabídnout vždy nejlepší podmínky pro naše klienty. Pro potřeby získání finančního profinancování zpracujeme veškeré potřebné právní podklady ( smlouva o smlouvě budoucí kupní apod.), zajistíme identifikaci nemovitosti, nabývací tituly, zpracujeme převodní smlouvy včetně vkladového návrhu. Všechny nemovitosti nacházející se v nabídce naší realitní kanceláře lze profinancovat výše uvedeným způsobem s tím, že  převáděnou nemovitost lze využít jako zástavu  pro zajištění úvěru.

4) 

     Zastupujeme právnické osoby při řízeních o odstranění staveb, územních a stavebních řízeních v souladu s příslušnými ustanovenímu stavebního zákona ( inženýrská činnost ).

5)

     V případě, že klient poptává nemovitost, která není v nabídce naší kanceláře, zařadíme jej s jeho souhlasem do naší databáze zájemců o koupi, či pronájem nemovitostí. která je pravidelně aktualizovaná. V případě, že se v nabídce objeví takto poptávaná nemovitost, je zájemce automaticky o této skutečnosti vyrozuměn.

 
 
Počítadlo: 28206 unikátních návštěvníků, 46103 návštěv, 586168 hitů